Księgowość Zerzeń

Księgowość Zerzeń

Księgowość Zerzeń. Coraz więcej firm powierza prowadzenie księgowości podmiotom zewnętrznym, takim jak nasze biuro księgowe. Dzięki temu zyskują czas, który mogą poświęcić na rozwój własnej działalności. Poprzez outsursing uzyskują również wymierne oszczędności, gdyż czas poświęcony samemu na prowadzenie rozliczeń byłby dla nich bardziej kosztowny niż zlecenie takiej usługi. Zachęcamy do podjęcia współpracy z naszym biurem!

Zakres naszych usług to:

Asysta przy rozpoczęciu działalności gospodarczej

• Pomoc przy zakładaniu lub likwidacji działalności gospodarczej
• Pomoc przy wyborze właściwej formy opodatkowania
• Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
• Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Usługi księgowo-podatkowe

• Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych
• Prowadzenie ewidencji przychodu dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
• Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT i VAT UE
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• Sporządzanie deklaracji podatkowych do US
• Prowadzenie aktualnych rozliczeń z tytułu podatku PIT, CIT
• Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych

Kadry i płace

• Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i o dzieło
• Sporządzanie świadectw pracy
• Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń indentyfikacyjnych, zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy
• Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS
• Rozliczanie i ewidencja urlopów: wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych, bezpłatnych, absencji chorobowych i innych nieobecności
• Sporządzanie listy płac
• Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
• Sporządzanie miesięcznych raportów RMUA dla pracowników
• Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników.

i wiele innych…